Boken om Historia 2 Grundbok - Vasatiden och Stormaktstiden (Heftet)

Serie: Boken om Historia 

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 160
Forlag: Liber
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789147082544
Omtale Boken om Historia 2 Grundbok - Vasatiden och Stormaktstiden
Levnadsvillkor under olika tidsperioder
I serien Boken om Historia kan eleverna följa kvinnors, mäns och barns skilda levnadsvillkor genom tiderna. Serien lägger stor vikt vid den vanliga människans liv och förutsättningar där barnens egen historia går som en röd tråd genom läromedlet. En Lärarbok till varje årskurs hjälper dig att tydliggöra mål, syfte och centrala begrepp i din undervisning. Dessutom innehåller lärarboken prov med bedömningsstöd.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Hur hade barn det för hundra år sedan? För femhundra år sedan? Lgr 11 betonar att undervisningen i historia framför allt ska handla om levnadsvillkor under olika tidsperioder. I Boken om Historia kan eleverna, från stenåldern till 1900-talet, följa hur samhällen utvecklas och levnadsvillkor förändras. Barnens historia går som en röd tråd genom läromedlet och får de stora historiska händelserna i Sverige och Europa att kännas nära och spännande att läsa om.
Med Boken om Historia vill vi konkretisera historiska skeenden och ge eleverna redskap för att tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. Historien ska berättas på ett levande sätt, måla upp bilder över händelser och dramatisera livet i olika tider.
Genom att få läsa om flera epoker i en och samma bok kan barnen jämföra människornas liv i olika tider. Boken om Historia drar paralleller mellan äldre tiders historia och dagens samhälle genom att väva in vardagliga teman "Från byteshandeln till bankkort, Från vevtelefon till mobiltelefon". Tanken att barnen ska få ett större perspektiv på historien genom att man plockar upp ett fenomen som man studerar över en längre tid, ofta hur olika uppfinningar förändrat/förenklat livet för oss. Till exempel kylskåpet och konserveringen av mat. Med Boken om Historia ska eleverna känna att historia är ett ämne som angår dem.
Komponenter
GRUNDBOK: Boken om Historia innehåller tre grundböcker som tillsammans tar upp de historiska perioder som står omnämnda i kursplanens centrala innehåll för historia år 4–6.
ARBETSBOK: Till respektive grundbok finns en arbetsbok. Varje kapitel i grundboken har motsvarande övningar i arbetsboken på fakta-förståelse-analys nivå. I alla arbetsböcker finns övningar som där eleverna får arbeta med historiska källor.
LÄRARBOK: Syftet med lärarböckerna är att underlätta för dig som lärare att använda Boken om Historia på ett sätt som utvecklar förmågorna i Lgr 11. De hjälper dig att tydliggöra innehåll och lärandemål inom varje arbetsområde. De innehåller övningar som tränar kunskaper för att eleverna bättre ska förstå begrepp och sammanhang, se samband mellan olika tidsperioder och reflektera över hur historia kan användas utifrån olika perspektiv.
Upplägg
I grundböckerna får eleverna får läsa om betydelsefulla personer som uppfinnare, upptäckare, maktmänniskor, kungar och drottningar. Men de får också veta hur vanliga människor bodde, arbetade och roade sig under olika epoker. Ett återkommande tema är påhittande intervjuer med barn i olika tider.
Varje kapitel startar med en introduktion i text och bild samt en tidslinje med små illustrationer kring viktiga händelser. Sist i kapitlet kommer en sammanfattning av viktiga händelser. På temasidorna jämförs dåtid och nutid, exempelvis "Från djurhudar till jeans, Från röksignaler till sms".
I arbetsböckerna får eleverna befästa sina kunskaper genom att bearbeta ord och begrepp. De får en fördjupad förståelse genom t.ex. inlevelse-uppgifter och de får göra enkla och lite svårare analyser och jämförelser med vår egen tid. Arbetsböckerna är rikt illustrerade, innehåller historiska källor och bildanalyser.
Lärarböckerna innehåller didaktiska handledningar till varje kapitel: mål och syfte, centrala begrepp, lektionsförslag till uppstart och avslut, kommentarer till grundboken, pedagogiska planeringar, kopieringsunderlag med begreppsövningar, sambandsövningar, övningar i historiebruk och källor samt historieprov med bedömningsstöd.
Innehåll Boken om Historia 1 – Vikingatid och Medeltid
Historieämnet ska kännas angeläget. Därför börjar serien med ett litet hopp tillbaka i tiden, bara 100 år. Eftersom de flesta elever har en vag bild av hur det var i Sverige för hundra år sedan kommer frågorna och intresset av bara farten!
- Sverige för 100 år sedan
- Hur vet vi vad som hände för länge sedan?
- Sverige under 10 000 år – en resa genom istid, stenålder, bronsålder och järnålder
- Vikingatiden
- Medeltiden i Sverige och utanför Sverige
Innehåll Boken om Historia 2 – Vasatiden och Stormaktstiden
Nu börjar vi i 1500-talet Sverige. För att förstå hur händelser i Europa påverkar utvecklingen i Sverige gör vi även en resa ut i Europa. I alla böcker har vi varit noga med att lyfta fram kvinnorna. Här kan ni läsa mycket om Drottning Kristina, adelsfruar, bondkvinnor och soldathustrur.
- 1500-talet i Sverige
- Europa under 1500- och 1600-talen
- Sveriges Stormaktstid
- Karolinska tiden
Innehåll Boken om Historia 3 – Frihetstiden och Gustavianska tiden
Boken börjar med nödåren i Sverige efter Karl XII:s död. Under Frihetstiden påverkades Sverige mycket av nya idéer från Europa. Vi fick våra första politiska partier och vetenskapsmän som Linné. För att svara upp mot elevernas intresse avslutas boken med fakta kring första och andra världskrigen.
- Sverige under Frihetstiden
- Europa under 1700-talet
- Gustavianska tiden
- Europa under 1800-talet
- Sverige under 1800-talet
- Det hände på 1900-talet

Til toppen

Flere bøker av Stina Andersson og Elisabeth Ivansson:

Bøker i serien