Bokföringsbrott och bokföringslagen (Heftet)

Serie: Ekobrottsserien 3

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 206
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie:
Serienummer: 3
ISBN/EAN: 9789139111573
Omtale Bokföringsbrott och bokföringslagen
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna, bland de mest uppmärksammade kan nämnas Enron, WorldCom, Parmalat, Skandia, Intrum Justitia och HQ Bank. Bokföringsbrottet är det enskilt största ekobrottet räknat i antalet åtal och fällande domar och skadeståndsyrkanden på grund av felaktig bokföring och otillräcklig revision ökar stadigt.
För att marknadsekonomin ska fungera väl krävs ett förtroende för företagens bokföring och revisorernas granskning. Därför är bokföringsskyldigheten straffsanktionerad. Men hur uppstår ett bokföringsbrott? Hur definieras det straffbara området? Vem eller vilka ansvarar straffrättsligt? Boken har det ambitiösa syftet att överbrygga ekonomens och juristens språk. Revisorer är inte förankrade i lagstiftningen på samma sätt som jurister och omvänt är inte jurister förankrade i den ekonomiska verklighet som revisorer arbetar inom.
Genom att analysera bokföringsbrottet och bokföringslagen förklarar författarna lagstiftarnas syn. Detta konkretiseras med många tydliga exempel. Författarnas tanke är att boken ska vara en handbok i ämnet bokföringsbrott och bokföringslagen. I denna tredje upplaga har boken bland annat utökats med avsnitt om bokföringsskyldighetens utveckling sedan 1929, huvudsakskriteriets kvalitativa och kvantitativa del, väsentlighetskriteriet contra huvudsakskriteriet, en presentation av hur både oriktiga uppgifter och ej bedömbara poster kan presenteras i samma mått, vad avvikelser ska bedömas mot, att registrering i kassaregister är bokföring samt nya exempel och rättsfall. Dessutom diskuteras vad som kan anses utgöra betydande belopp vid prövning av om grovt bokföringsbrott föreligger.
Boken vänder sig till dig som måste vara uppdaterad på den risk och det ansvar bokföringsskyldigheten medför, som exempelvis

- bokföringsskyldig
- redovisningskonsult
- revisor
- domare
- åklagare
- försvarare
- skatterevisor
- konkursförvaltare
- skadeståndsexpert
- borgenär eller annan intressent i förhållande till en bokföringsskyldig.

I serien ingår också:

- Skattebrott och skattelagarna
- Brotten i näringsverksamhet

Boken finns att beställa som print on demand, kontakta Kundservice på telefon 08-598 191 90.

http://www.nj.se/cms/pub/kontakta-kundservice

Til toppen

Bøker i serien