Bokslut och deklaration A-Ö : sambandet mellan redovisning och beskattning (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 732
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139111023
Omtale Bokslut och deklaration A-Ö : sambandet mellan redovisning och beskattning
· Vad gäller vid beskattningen och hur påverkas redovisningen av beskattningen?
· Hur ska affärshändelsen bokföras och hur påverkar den beskattningen och deklarationsförfarandet?
· När styr skatteregler och när styr redovisning den skattemässiga periodiseringen?

Syftet med Bokslut och deklaration A–Ö är att ge en djupare beskrivning av områden som är särskilt efterfrågade och som bara finns överskådligt beskrivet i annan litteratur. Läsaren ska alltså kunna lösa problemet i sin helhet och inte bara få en övergripande bild. Därför används rikligt med exempel som visar vilka konton som används i redovisningen och hur posten redovisas i deklarationen.
I denna andra upplaga har antalet delområden utökats med tio till 93. Flertalet områden är komplicerade och kräver en djupare beskrivning och praktiska exempel för att läsaren ska kunna förstå och tillämpa aktuella regelverk. Det gäller bland annat vissa momsfrågor (till exempel uttagsbeskattning och jämkning), personalkostnader för arbetsmarknadsförsäkringar och förmåner samt redovisning av presentkort och rabatter. Avsnitten om fordringsrätter och ränta är viktiga avsnitt vad avser sambandet mellan redovisning och beskattning.
Avsnittet om aktieägartillskott är omskrivet och utökat. Det behandlar ingående den aktuella frågan om redovisning och beskattning av ovillkorat aktieägartillskott av fordran på eget bolag. För den som ska börja tillämpa K2-reglerna har avsnittet Byte av redovisningsprinciper utökats med en ingående redogörelse och exempel.
Bokslut och deklaration A–Ö är en handbok. Den vänder sig främst till redovisningskonsulter, revisorer, skattekonsulter och till den som arbetar på en ekonomiavdelning.

Til toppen