BokstavsDax (10-pack) (Heftet)

Forfatter:

, og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 0
Forlag: Sanoma Utbildning
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789162280437
Omtale BokstavsDax (10-pack)

SpråkDax är samlingsnamnet för en rad komponenter som till-sammans blir ett heltäckande grundläromedel i svenska fk–3. LäsDax är läseboken som utgår från hela språket. Barn lär sig bäst läsa genom att redan från början arbeta med det som känns meningsfullt. Strukturerade samtal kring lockande texter och spännande bilder i ett sammanhang skapar engagemang och nyfikenhet. Det leder också till upptäckter om språkets bygg-stenar och möjligheter. Det här tar SpråkDax verkligen fasta på!

Arbeta gemensamt
I LäsDax är det gemensamma arbetet cen-tralt. Läraren och eleverna läser, samtalar och laborerar tillsammans med bilder och texter utifrån olika språkliga perspektiv.
Arbetsgången beskrivs under De fyra tillfällena, se längre fram i texten. Det gemensamma arbetet skapar förståelse och en fast grund att stå på och texten är en modell som skapar ramar och stöd för elevens eget arbete.

Innehåll
LäsDaxböckerna är uppbyggda kring tio teman som berör och engagerar eleverna. I de olika temana presenteras flera olika texttyper. Detta för att eleven redan från början ska få möjlighet att lära sig känna igen och både läsa och skriva olika typer av texter. Bilderna är valda med största omsorg och finns där för att eleven ska lära sig att tolka och värdera olika bildtyper, för att skapa nyfikenhet kring innehållet och för att vara ett tryggt stöd vid läsningen.

De fyra tillfällena
Varje text bearbetas vid fyra tillfällen, varje gång utifrån ett nytt språkligt perspektiv; bilden, språket, läsningen och skrivandet.
Arbetsgången återkommer genom bokens alla teman. En lärare som inte har så mycket erfarenhet av arbete i svenska får därmed ett mycket bra stöd i sin läs- och skrivundervisning och den erfarna läraren får många nya idéer att utveckla.

Det finns en tydlig arbetsgång för arbetet med LäsDax som kallas De fyra tillfällena. Det innebär att man arbetar med texten vid fyra tillfällen, varje gång utifrån ett nytt språkligt perspektiv; bilden, språket, läsningen och skrivandet.

Til toppen