Boligkjøperenes mareritt (Heftet)

anken

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 239
Forlag: Anette Nordahl Bull og Svein Harald Endresen
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788269156300
Omtale Boligkjøperenes mareritt
Boken gir en urovekkende skildring i fra virkeligheten. Den avslører hvordan eierskifteselskapene leier inn takstmenn som bagatelliserer skadeomfang og kostnadsbilde. Boken viser hvordan takstmenn villeder med å fremlegge uriktige bevis. Vi ser hvor lett det er å villede faktum i sivile saker. I kapitlene 2 til 4 vises hvordan den aktuelle dommer fjernet bevisene fra dommen i Bull sin sak. Vitnene var to advokater, en bygg ingeniør og en takstøkonom Det finnes ikke spor av vitneforklaringene i dommen!
Bevisene framgår heller ikke av rettsboken. Kapittel 5. En boligkjøpers mareritt,- uttaler avdokat Ketil Krohn Venås til Sandefjroids blad, lørdag den 6 oktober 2018
" Denne saken er et stygt eksempel på hva kan skje når morparten tar inn sakkyndige som dysser ned omfanget av saken. Det store problemer i eierskifte saker er at forsikringsselskapene henter inn sakkynige som ikke gir et riktig bilde for retten, siar han.
Kapittel 6. Rottesaken i Follo tingrett. Eierskifteselskapets innleide takstmann oppga under 10 % av det reelle kostnadsbeløpet for å rette feil og mangler.
Kapittel 7. Handler om saken til Heidi Turid Dammann som kjøpte katastrofe hus. Mange så Heidi på TV2 " vårt lille land " - da hun som selv-prosederende til slutt vant fram i Borgarting Lagmannsrett.
Kapittel 8. Viser at en del takstrapporter fra eierskifteselskapene er rene bestillingsverk.
Kapittel 9. Her ser vi at Forbrukerrådet slakter eierskifteselskapene bruk av ikke uavhengige takstmenn.

Til toppen