Bondens val (Innbundet)

Serie: Lund Studies in Economic History 49

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 149
Forlag: Media-Tryck
Språk: Svensk
Serie:
Serienummer: 49
ISBN/EAN: 9789162876456
Omtale Bondens val
Det finns en uppsjö av valmöjligheter på den thai-ländska landsbygden idag; i synnerhet i ett område som San Sai i norra Thailand, som ligger all-deles i närheten av en stad.

Bönder kan välja att driva på förändrings-processen, genom att utnyttja de tillfällen som ges av en förändrad marknad, eller först försiktigt studera resultatet för dem som testar nyheterna. De kan också lämna landsbygden och söka för-sörjning i staden. Vad talar för att stanna kvar inom jordbruket? Av-ståndet till mark-naden minskar, och då inte bara för att vägarna har blivit bättre utan för att informationsflödet har ökat. I takt med att ekono-min växer ökar efter-frågan på nya produkter, vilket skapar möjligheter för den som vill satsa på jordbruket. Men det har också blivit besvärligare att vara bonde i Thailand idag. Modernt jordbruk kräver dyra insats-varor, levnads-om-kost-naderna ökar, och arbetskraft har blivit en bristvara.

Avhandlingen bygger på en studie av kontraktsodling av potatis i norra Thailand, i ett område där många bönder har kunnat göra lönsamma val. Det saknas skarpa gränser mellan olika roller San Sai, och det har medverkat till att de traditionella hierarkierna har brutits upp. Jäm-bör-diga och affärsmässiga rela-tioner till företagen, till andra bönder, och till de stat-liga jord-bruks-råd-givarna har betydelse för böndernas ekono-miska beslut. Jämlikhet och rörlighet skapar en grogrund för samarbeten, vilket i sin tur ökar förut-sätt-ningarna för att en positiv omvandling, snarare än utarmning ska ske.

Til toppen

Bøker i serien