Omtale Börsrätt

Börsrätt är det begrepp som i dagligt tal omfattar regleringen av värdepappersmarknadens regelsystem. I denna bok får läsaren en aktuell presentation av såväl regelverk på värdepappersmarknaden som dess praktiska tillämpning.

I och med EU-inträdet i mitten av 90-talet började börsrätten utvecklas i Sverige. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen betingas bland annat av de många EU-rättsliga direktiv som successivt implementeras, globaliseringen av värdepappersmarknadens, dvs. aktörernas krav och behov, och finansmarknadens tillkortakommanden och kriser.

I boken beskrivs de förändringar som skett i och med implementeringen av MIFID, Market of Financial Instruments Directive, som införts i svensk rätt genom lagen om värdepappersmarknaden.

Exempel på andra börsrättsliga områden som beskrivs är reglerna för:
•   notering och prospekt
•   kontoföring, clearing och avveckling
•   information, anmälningsskyldighet och flaggning
•   investerarskydd
•   marknadsmissbruk (insiderbrott och kursmanipulation)
•   offentliga uppköpserbjudanden.

Dessutom presenteras även den för börsbolag så viktiga bolags­styrningen (corporate governance). Bolagsstyrning väcker ständigt uppmärksamhet hos ägargrupper, revisorer, jurister, massmedia, lagstiftare och forskare.

Boken vänder sig till advokater, revisorer och bolagsjurister som kommer i kontakt med börsrättsliga frågor samt till studerande på specialkurser på juristutbildningar, finansiell ekonomi och affärs­rättsliga program.

Tredje upplagan. 

Til toppen

Flere bøker av Robert Sevenius, Torsten Örtengren, Robert Sevenius, Torsten Örtengren, Lars Afrell, Anders Ackebo, Mattias Anjou, Ossian Ekdahl, Kerstin Hermansson, Anders Hirsch, Marcus Hjort, Per-Ola Jansson, Fredric Korling, Björn Kristiansson, Jan Leopoldson, Nils Liliedahl, Stefan Lindskog, Li Malmström, Lars Milberg, Johan Munck, Carl Svernlöv og Björn Wendleby: