Bostadsrätt - för alla : köpa, nyttja, sälja, juridik, ekonomi, teknik (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 234
Forlag: Gross Produktion
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789163341991
Omtale Bostadsrätt - för alla : köpa, nyttja, sälja, juridik, ekonomi, teknik
INNEHÅLL

Förord

Introduktion

JURIDIK
Köpa

Vad är en bostadsrätt sid 15
En bostadsrättsförening är ett bostadsföretag sid 16
Beskattning av bostadsrättsföreningar sid 18
Fastighetsskatt har ersatts av en kommunal avgift sid 20
Avskaffande av förmögenhetsskatt sid 22
Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och lägenheterna sid 23
Föreningsstämma – föreningens högsta beslutande organ sid 25
Ekonomisk plan sid 26
Att vara bostadsrättshavare sid 27
Äkta eller oäkta bostadsrättsförening sid 28
Beskattning av medlem i en oäkta bostadsrättsförening sid 31
Beskattning vid försäljning av en oäkta bostadsrätt sid 32
Årsredovisning sid 32
Stadgar sid 34
Ordnings- och trivselregler sid 34
Styrelse sid 35
Närmiljön sid 37
Budgivning sid 37
Bostadsarea – aktuella mätregler sid 39
Principer för areamätning sid 39
Skillnad mellan yta och area sid 40
Huvudregel sid 40
Uppdelning av arean på boarea och biarea sid 41
Vad som räknas in i boarean sid 41
Fastighetsmäklarens ansvar sid 43
Objektsbeskrivning och boendekostnadskalkyl sid 46
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt sid 47
Bostadsrätt på vinden sid 50
Homestaging sid 53
Upplåtelse/överlåtelse av bostadsrätt sid 54
Insats/grundavgift sid 55
Överlåtelseavtal sid 56
Köplagen sid 58
Konsumenttjänstlagen sid 59
Konsumentköplagen sid 59
Andra typer av boendeföreningsformer sid 60
Tredimensionell fastighetsindelning med ägarlägenheter sid 60
Andelsförening sid 61
Bostadsförening sid 61
Kooperativ hyresrättsförening sid 63
Bostadsrätt i nyproduktion sid 65

Nyttja

Medlemskap i en bostadsrättsförening sid 69
Ditt ansvar som bostadsrättshavare sid 69
Försäkringsskydd för bostadsrättshavare sid 70
Viktigt att du engagerar dig sid 71
Tvister sid 74
Hyra ut i andra hand sid 75
Viktigt att tänka på när du hyr ut i andra hand sid 75
Inneboende sid 76
Sambolagen sid 77

Sälja

Säljtankar sid 81
Beskattning vid försäljning av bostadsrätt sid 81
När du ska deklarera sid 82
Förbättringsutgifter sid 84
Kapitaltillskott sid 86
Uppskov med beskattning av kapitalvinst sid 87
Tidsram för förvärv och bosättning sid 92
Sälja var sin bostadsrätt och flytta ihop sid 93
Ge bort sin bostadsrätt i gåva sid 94
Om du ska bosätta dig utomlands sid 95

EKONOMI
Föreningen

Föreningen har ansvar för fastigheten sid 97
Ekonomisk plan sid 97
Resultaträkning sid 98
Kostnader sid 100
Balansräkning sid 101
Föreningens budget sid 104
Styrelsen sid 104
Fastighetens underhållsbehov sid 105
Fastighetens renoveringsbehov sid 106
Reparation/underhåll respektive renovering/förbättring sid 106
Årskostnad sid 108
Års-/kvartals-/månadsavgift sid 109
Förmögenhetsvärde bostadsrätt sid 109
Bostadsrättens andelstal sid 110
Fastighetslån sid 110
Räntekostnader sid 111
Yttre och inre underhåll sid 112
Underhållsansvar sid 112
Konsulttjänster sid 113

Privat
Bostadsrättens skick sid 117
Finansiering sid 117
Boendekostnad sid 119
Skattereduktion – ROT-arbeten - Husavdrag sid 120
Bygga balkong sid 122

TEKNIK
Fastigheten

Trivsel och säkerhet sid 125
Fastighetens ålder sid 125
Tillgänglighet sid 128
Fastighetens värmesystem sid 128
Fastighetens energiprestanda sid 129
Energideklaration sid 130
Individuell mätning sid 133
Miljöplan sid 134
Miljöklassificering av hus sid 135
Hiss sid 136
Yttertak sid 137
Tillträdesanordningar till yttertak sid 138
Fasader sid 139
Balkonger sid 140
Fönster sid 141
Elledningar/elsäkerhet sid 142
Vattenkvalitet sid 143
VA-ledningar sid 144
Inomhusmiljö sid 146
Inomhusklimat sid 147
Luftfuktighet sid 149
Partiklar i inomhusluft sid 149
Ventilation – luftkvalitet sid 150
Ljudisolering sid 152
Ljudklassning av bostäder sid 153
Brandskydd sid 154
Rökkanaler sid 156
Inbrottsskydd sid 156
Grannsamverkan sid 158
Barnsäkerhet sid 159
Gemensamma utrymmen sid 159
Entré sid 159
Trapphus sid 160
Gemensam tvättstuga sid 161
Gård sid 162
Källar- och vindsförråd sid 163
Avfallshantering sid 164
Tidningar sid 165
Tomflaskor sid 165
Grovsopor sid 166
Radon sid 166
Inredning av vindsutrymmen i en äldre fastighet sid 167

Bostadsrätten

Bostadsrättens kvalitet sid 173
Planlösning sid 173
Kvalitet på material och utförande sid 173
Miljöpåverkan sid 174
Kök sid 175
Säkerhet mot vattenskador sid 177
Våtrum sid 180
Sovrum sid 182
Lägenhetsdörr – tamburdörr sid 183
TV, bredband och telefoni sid 184
Elinstallationer sid 184
Elmarknaden sid 186
Byta elhandelsföretag sid 187
Kollektivt elabonnemang sid 189
Elektriska och magnetiska fält 189
Ventilation sid 190
Luftfuktighetens betydelse inomhus sid 192
UNDERHÅLL & RENOVERING

Underhållsbehov sid 195
Tabell med underhållsintervall och livslängd för olika material och komponenter sid 196
Anlita hantverkare sid 198
Beställa byggarbeten sid 198
Statligt stöd och skattereduktion sid 199
Bostadsrättshavaren sid 199
Bostadsrättsföreningen sid 200

BOENDE FÖRR OCH NU
Utvecklingen av bostadsbyggandet sid 203

CHECKLISTOR
Checklista före köp av bostadsrätt sid 213
Checklista – bostadsrätten sid 214
Checklista – fastigheten sid 215
Checklista – närområdet sid 216

INFORMATION
Länkar sid 219
Ordlista sid 222
Hemliga listan sid 232

Til toppen