Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 524
Forlag: Bruuns bokförlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789186346119
Omtale Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken
En grundläggande utbildnings- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad och nu presenteras i en 4:e upplaga.

Boken beskriver de allmänna grunderna för brottens uppbyggnad, liksom olika förstadier och medverkan till brott. Även de olika straffrihetsgrunderna uppmärksammas. Boken behandlar den s.k. brottskatalogen, som omfattar samtliga brott i brottsbalken.

Rättspraxis beskrivs med tanke på vad som är av praktiskt intresse, bl.a. synen på det s.k. likgiltighetsuppsåtet.

I förra upplagan presenterades den delvis nya synen på vissa sexualbrott. Hur en del av dessa brott skall tolkas har nu Högsta domstolen belyst med nya avgöranden vilka refereras.

Till de nya lagändringar som kommenteras i denna upplaga kan bl.a. nämnas ändrade preskriptionsregler och en systematisk straffskärpning för de grövsta brotten.

Slutligen kommenteras de straff och andra påföljder som kan följa på brott. Här behandlas bl.a. den nu införda, mer strikta bedömningen av brott, som begås av allvarligt psykiskt störda personer.

Av särskilt intresse är de nya utvidgade möjligheterna för förverkande i samband med brott eller brottslig verksamhet.

Samtliga författare har praktisk erfarenhet av undervisning varför boken fått en klar pedagogisk utformning.

Til toppen