Brotten i näringsverksamhet (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 326
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139111511
Omtale Brotten i näringsverksamhet
Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolags verksamhet? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? När föreligger obestånd i ett straffrättsligt sammanhang?
Förutom svaren på dessa frågor innehåller boken en utförlig och pedagogisk redovisning av de olika brottstyper och straffrättsliga påföljder och andra rättsverkningar som kan aktualiseras i näringsverksamhet.
Denna andra upplaga av boken följer upp de omfattande författningsändringarna och utvecklingen av rättspraxis efter den första upplagan år 2004.
Brotten mot borgenärer, bedrägeri i olika former, trolöshet mot huvudman, mutbrott och bestickning samt svindleri och de särskilda brottstyper som är relaterade till handeln med finansiella instrument är exempel på brott som boken behandlar. Som bakgrund till de straffrättsliga bestämmelserna redovisas översiktligt reglerna om aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra juridiska personer. Framställningen innehåller många exempel ur rättspraxis.
Boken vänder sig inte bara till personer inom rättsväsendet som exempelvis domare, åklagare, advokater och brottsutredare. Även för revisorer, redovisningskonsulter, företagare, personer inom värdepappershandeln eller med ansvar för samhällets tillsyn över finansiella transaktioner m.fl. torde den vara ett värdefullt verktyg i den dagliga verksamheten

Til toppen