Brotten i näringsverksamhet (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 376
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139113218
Omtale Brotten i näringsverksamhet
Vem är straffrättsligt ansvarig för brott som har begåtts i ett aktiebolags verksamhet? När kan personer åläggas näringsförbud eller rådgivningsförbud? Vad är företagsbot? När föreligger obestånd i ett straffrättsligt sammanhang?
Förutom svaren på dessa frågor innehåller "Brotten i näringsverksamhet" en utförlig och pedagogisk redovisning av vad som kan sammanfattas som affärslivets straffrätt med de olika brottstyperna och straffrättsliga påföljderna och andra rättsverkningar som kan aktualiseras i näringsverksamhet.
Denna tredje upplaga av boken följer upp författningsändringar och rättspraxis efter den andra upplagan år 2010. Till nyheterna hör de nya reglerna om mutbrott från 2012 samt ett kapitel om intrång i olika immaterialrättsliga rättigheter.
Brotten mot borgenärer, bedrägeri i olika former, trolöshet mot huvudman, mutbrott och bestickning samt svindleri och de särskilda brottstyper som är relaterade till handeln med finansiella instrument är exempel på brott som boken behandlar. Som bakgrund till de straffrättsliga bestämmelserna redovisas översiktligt reglerna om aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra juridiska personer. Framställningen innehåller många exempel ur rättspraxis.
Boken vänder sig inte bara till personer inom rättsväsendet som exempelvis domare, åklagare, advokater och brottsutredare. Även för revisorer, redovisningskonsulter, företagare, personer inom värdepappershandeln eller med ansvar för samhällets tillsyn över finansiella transaktioner m.fl. torde den vara ett värdefullt verktyg i den dagliga verksamheten.

Til toppen