Byggeleder- og konsulentavtaler (Heftet)

kommentarer til NS 8403 med paralleller til NS 8401 og NS 8402

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 503
Forlag: Justinian
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788299716918
Kategori: Teknologi, transport og landbruk
Omtale Byggeleder- og konsulentavtaler
Boken er praktisk og lettfattelig, og gir nyttige råd og tips om hvordan ulike aktører som benytter standardavtalene NS 8401, NS 8402 og NS 8403 best mulig kan sikre seg ved avtaler og avtalehåndtering. Den er både praktisk og juridisk vinklet og fremstår som egnet både for oppdragsgivere, samt byggeledere, rådgivere og andre konsulenter som ønsker innsikt og forståelse for de rettigheter og forpliktelser som følger av standardavtalene og bakgrunnsjussen.
Boken gir kommentarer til den nye byggelederstandarden NS 8403, som ble vedtatt våren 2005. Ordlyden i standardens enkelte bestemmelser er utførlig kommentert. Videre behandles en rekke øvrige rettslige problemstillinger som ikke er regulert av standarden, men som ofte oppstår i forholdet mellom oppdragsgiver og byggeleder og byggeleders kontraktsmedhjelpere som f.eks. prosjektleder.
Forfatteren viser til de tilsvarende bestemmelsene i prosjekterings. og rådgivningsstandardene, NS 8401 og NS 8402, og påpeker forskjeller mellom de ulike bestemmelsene. Boken fremstår derfor som en fremstilling om byggeleder. og konsulentavtaler generelt.
Kommentarene er slik utformet at boken fremstår som et nyttig redskap også for advokater og andre jurister som har mer inngående kjennskap til kontraktsretten.
Boken er først og fremst beregnet som en oppslagsbok, med omfattende registre og ikke minst et nyttig speil mellom de ulike standardene. Den er imidlertid også egnet for sammenhengende lesning.
Som vedlegg i boken følger Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag- NS 8403, Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag og Formular for kontrakt for byggelederoppdrag.

Forfatteren Anne Cathrine Røed har tidligere utgitt en kommentar til foreldelsesloven; .Foreldelse av fordringer. på Cappelen Akademiske forlag. Den utkom i 2. utgave høsten 2004. Boken har blitt et standardverk på sitt område.

Til toppen