Omtale CALFEM - A finite element toolbox Version 3.4

Programet CALFEM® är ett interaktivt hjälpmedel för inlärning av finita elementmetoden (FEM). Programmet är utformat som en toolbox till MATLAB. Manualen innehåller beskrivning av de funktioner som ingår i CALFEM och även en del centrala MATLAB-funktioner. Utöver detta finns ett antal genomräknade exempel. CALFEM, tillsammans med manualen, är avsett som komplement till kurslitteratur som behandlar exempelvis elementbaserad analys av ramar och fackverk, finita elementmetoden och strukturdynamik.

Programmet CALFEM är utvecklat vid Avdelningen för byggnadsmekanik

vid Lunds Tekniska Högskola. För beskrivning av programmet hänvisas till

http://www.byggmek.lth.se/Calfem.

Til toppen

Flere bøker av Per Erik Austrell, Ola Dahlblom, Jonas Lindemann, Anders Olsson, Karl-Gunnar Olsson, Kent Persson, H Petersson, Göran Sandberg og Per-Anders Wernberg: