Cappelens Atlas ungdomsskolen Fargetransparenter (Perm)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Perm
Utgivelsesår: 2001
Antall sider: 44
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202194604
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Transparent
Omtale Cappelens Atlas ungdomsskolen Fargetransparenter
Kartene i transparent-permen er et utvalg av kartene i Cappelens Atlas Ungdomsskolen, samt to nye oversiktskart over Norge. Det er i alt 42 transparenter.

Følgende eksempel viser hva en kan lese ut fra innholdslisten nedenfor:

18 ASIA, bosetning (58:2) 18: angir transparent-nummeret i permen ASIA, bosetning: viser det geografiske området og temaet for kartet (58): viser siden kartet er hentet fra i atlaset (2): viser kartets nummer på atlassiden

1 NORDEN (14-15)
2 NORGE, nordlige deler (nytt)
3 NORGE, sørlige deler (nytt)
4 NORGE, villmarkspregede områder (32)
5 NORDEN, istid og landheving (34)
6 NORDEN, middeltemperatur (35:1-2)
7 NORDEN, årsnedbør og klimadiagrammer (35:3-4)
8 NORDEN, bosetning (36)
9 NORDEN, olje og gass (38)
10 NORDEN, ressurser og produksjon (39)
11 EUROPA, vestlige deler (40-41)
12 EUROPA, østlige deler (41)
13 EUROPA, bosetning (40:2)
14 EUROPA, ressurser og produksjon (44-45)
15 EUROPA, energiproduksjon og strømforbruk (46:1)
16 ASIA, vestlige deler (58-59)
17 ASIA, østlige deler (59)
18 ASIA, bosetning (58:2)
19 El Niño (62:2)
20 ASIA, ressurser og produksjon (64-65)
21 OSEANIA (72-73)
22 OSEANIA, ressurser og produksjon (75)
23 AFRIKA (79)
24 AFRIKA, ressurser og produksjon (83)
25 NORD-AMERIKA (89)
26 NORD-AMERIKA, ressurser og produksjon (93)
27 SØR-AMERIKA (99)
28 SØR-AMERIKA, ressurser og produksjon (103)
29 ARKTIS (107:1)
30 ANTARKTIS (107:2)
31 VERDEN, høydesjikt (108-109)
32 VERDEN, fjellkjeder og jordskorpeplater (110:3)
33 VERDEN, jordskjelv og vulkaner (111:1)
34 VERDEN, middeltemperatur og havstrømmer i januar (112:1)
35 VERDEN, middeltemperatur og havstrømmer i juli (112:2)
36 VERDEN, nedbør og vinder i januar (113:1)
37 VERDEN, nedbør og vinder i juli (113:2)
38 VERDEN, klimasoner (dette er en sammenslåing av klimasonekartene fra hver av verdensdelene)
39 VERDEN, språk (114:1)
40 VERDEN, religion (114:2)
41 VERDEN, fødselshyppighet (115:1)
42 VERDEN, befolkningsvekst (115:3)

Til toppen