Cappelens Atlas ungdomstrinnet Fargetransparenter (Perm)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Perm
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 52
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål / Nynorsk
ISBN/EAN: 9788202265571
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Transparent
Omtale Cappelens Atlas ungdomstrinnet Fargetransparenter

Kartene i transparent-permen er et utvalg av kartene i Cappelens Atlas Ungdomstrinnet, samt to nye oversiktskart over Norge. Det er i alt 50 transparenter.

Følgende eksempel viser hva en kan lese ut fra innholdslisten nedenfor:

11 EUROPA, bosetning (40:2)
11: angir transparent-nummeret i permen
EUROPA, bosetning: viser det geografiske området og temaet for kartet
40: viser siden kartet er hentet fra i atlaset
2: viser kartets nummer på atlassiden


1 NORDEN (14-15)
2 NORGE, nordlige deler (nytt)
3 NORGE, sørlige deler (nytt)
4 NORDEN, istid og landheving (34)
5 NORDEN, middeltemperatur (35:1-2)
6 NORDEN, årsnedbør og klimadiagrammer (35:3-4)
7 NORDEN, bosetning (36)
8 NORDEN, olje og gass (38)
9 EUROPA, vestlige deler (40-41)
10 EUROPA, østlige deler (41)
11 EUROPA, bosetning (40:2)
12 EUROPA, ressurser og produksjon (44-45)
13 EUROPA, energiproduksjon og strømforbruk (46:1)
14 ASIA, vestlige deler (58-59)
15 ASIA, østlige deler (59)
16 ASIA, bosetning (58:2)
17 ASIA, ressurser og produksjon (64-65)
18 OSEANIA (72-73)
19 OSEANIA, bosetning (72:2)
20 OSEANIA, ressurser og produksjon (75)
21 AFRIKA (79)
22 AFRIKA, bosetning (78:2)
23 AFRIKA, ressurser og produksjon (83)
24 NORD-AMERIKA (89)
25 NORD-AMERIKA, bosetning (88:2)
26 NORD-AMERIKA, ressurser og produksjon (93)
27 SØR-AMERIKA (99)
28 SØR-AMERIKA, bosetning (98:2)
29 SØR-AMERIKA, ressurser og produksjon (103)
30 El Niño (101:2)
31 ARKTIS (107)
32 ANTARKTIS (107)
33 VERDEN, høydesjikt (108-109)
34 VERDEN, fjellkjeder og jordskorpeplater (110:3)
35 VERDEN, jordskjelv og vulkaner (111:1)
36 VERDEN, middeltemperatur og havstrømmer i januar (114:1)
37 VERDEN, middeltemperatur og havstrømmer i juli (114:2)
38 VERDEN, nedbør og vinder i januar (115:1)
39 VERDEN, nedbør og vinder i juli (115:2)
40 VERDEN, klimasoner (116:1)
41 VERDEN, energiforbruk (117:1)
42 VERDEN, CO2-utslipp (117:2)
43 VERDEN, fødselshyppighet (118:1)
44 VERDEN, spedbarnsdødelighet (118:2)
45 VERDEN, gjennomsnittlig levealder (118:3)
46 VERDEN, tilgang på mat (119:1)
47 VERDEN, tilgang på ferskvann (119:2)
48 VERDEN, flyttestrømmer (121:3)
49 VERDEN, BNP (122:1)
50 VERDEN, HDI (122:2)

Til toppen