CFC-lagstiftningen En studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga (Innbundet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 0
Forlag: Juristförlaget i Lund
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789154424719
Omtale CFC-lagstiftningen En studie av CFC-beskattning i belysning av den internationella beskattningsrättens utsträckning, den internationella skatterätten, neutral beskattning samt beskattning efter skatteförmåga
Skatteparadis och lågskatteländer utövar en stark dragningskraft på inkomsterna i världen. En bidragande orsak till det förhållandet är att den skattskyldige kan undgå eller minska sin skatt på inkomster, som överföres till sådana länder. Ett sätt att minska skatten är att en skattskyldig med hemvist i ett högskatteland äger bolag i skatteparadis eller lågskatteland och överför sina inkomster till det bolaget.
Stater, som får sin skattebas minskad genom sådana transaktioner, rekommenderas av OECD att införa så kallad CFC-lagstiftning, dvs. särskilda skatteregler för controlled foreign corporations. Utmärkande för denna lagstiftning är att ägaren till sådana CFC-bolag med hemvist i skatteparadis eller lågskatteländer årligen blir beskattade för bolagets inkomster eller vissa inkomster oavsett om han erhållit dessa som utdelning.
Problemen med CFC-lagstiftningen belyses i boken med tanke på den internationella beskattningsrättens utsträckning, risken för oönskad dubbelbeskattning, neutral beskattning av CFC-inkomsterna och beskattning efter skatteförmåga.
I boken pekas på brister i dagens CFC-regler i förhållande till reglernas syften, och förslag ges till regler som bättre överensstämmer med dessa syften.

Til toppen