Colores 9 Lärarhandledning (Heftet)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 208
Forlag: Natur & Kultur Läromedel
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789127419544
Omtale: Colores 9 Lärarhandledning
Välj själv hur du vill arbeta!

Nu kommer Colores 69 i en ny, omarbetad upplaga. Den nya upplagan har ett större fokus på fraser och muntlig kommunikation och innehåller många vardagliga situationer som dina elever kan relatera till.

Med Colores kan du välja arbetssätt själv, arbeta traditionellt från pärm till pärm eller välja fritt från delar av boken. Lärarhandledningen har genom gått en stor omarbetning och ger dig hjälp och stöd oavsett arbetssätt.

Då vi lagt till ett stort antal övningar och mer varierade övningstyper kan dina elever lättare ta till sig bokens olika moment. Böckerna har fortsatt fokus på både Spanien och Latinamerika och visar tydligare på skillnaderna i språket mellan olika länder.

Colores 6 Allt-i-ett-bok

I årskurs 6 är huvuddelen av texterna dialoger av olika slag för att få igång den kommunikativa förmågan redan från start, men en stor variation av övriga texttyper finns också representerade.

Temakapitlen har i den nya upplagan delats upp i kortare individuella kapitel, där texter och övningar varvas i en tydlig struktur. Det är fokus på ett fåtal moment i taget för att göra det enklare för eleven att ta till sig materialet. Information om olika spansktalande länders kultur och samhälle finns på svenska och delvis på enkel spanska. En separat grammatik med övningar finns längst bak i boken, samt alfabetiska ordlistor. Eleven samlar sina kunskaper allteftersom i ett avsnitt om sig själv (Yo) och får på så sätt en överblick och sammanfattning av boken.

Colores 7 Textbok och Övningsbok

I denna reviderade upplaga är temakapitlen fler, kortare och tydligare. Vi har gjort ett noggrant urval av moment inom respektive tema. Med hjälp av bastexter med lugn progression samt valbara texter på olika nivåer är det fortsatt möjligt att anpassa takt och svårighetsgrad efter elevgruppen.

Bastexterna är till stor del kommunikativa, men en stor variation av texttyper finns i de valbara texterna. Eleverna får öva på samtliga förmågor och på strategier av olika slag för att bygga upp språkkunskaperna successivt. Övningsboken innehåller många nya övningstyper som förutom att öva utförligt på förmågor och bokens alla moment även ger eleven möjlighet att reflektera över och utvärdera sina kunskaper.

Lärarhandledning på webben

Lärarhandledningen har genomgått en omfattande bearbetning och får nu en tydligare struktur, samt utökat innehåll och stöd till dig som lärare.

Lärarhandledningen innehåller även detta:
- Tydliga mål i matrisform
- Nya prov med bedömningsmatriser
- Utökat antal extraövningar
- Stöd för formativ bedömning
- Ljud till texter, hörövningar och proven
- Webbövningar

Til toppen