Omtale Dalarna 2015 - Berättelser
Dalarnas Hembygdsförbund bildades år 1915 och de etthundra åren firas bland annat med att landskapets hembygdsföreningar bidrar med berättelser från sina bygder. Berättelserna i Dalarna 2015 skildrar människoöden, emigration, oknytt, kloka gubbar och gummor, kyrkklockor och Selma Lagerlöf.
Boken inleds med landsantikvariens betraktelser från de tjugo år han har tjänstgjort som chef för Dalarnas museum och som hembygdsförbundets ständige sekreterare.

Til toppen

Flere bøker av Elizabet Ståhl, Jan Raihle, Elizabet Ståhl, Staffan Nilsson, Sid Jansson, Inga Larsson, Anderses Jan-Erik Jonsson, Hans Hellström, Mass Elisabet Larsson, Elvin Persson, Lars Östlund, Elisabet Hemström, Sune Garmo, Raine Mickels, Stig Jonsson, Monica Ringsén, Anna-Karin Andersson, Gösta Karlsson, Annette Jonsson-Lill, Maud Ån, Göran von Knorring, Susanne Borg og Olof Mattsson:

Bøker i serien