Omtale Decadence and decay : from ancient Rome to the present

Rädslan för att leva i den yttersta av dagar går långt tillbaka i historien. I Decadence and Decay skildrar en grupp framstående internationella forskare hur samhällen över tid har hanterat och tolkat föreställningen om tillbakagång. I tider av oro och förändring tenderar declinism, föreställningen att en kultur eller en civilisation går mot en oåterkallelig tillbakagång, att inta det allmänna medvetandet.

Essäerna i denna antologi, som är skriven på engelska, skildrar hur dekadens och förfall har använts både som invektiv och som en form av självdefinition och egenmakt ett instrument för att skydda individen mot kollektivets förtryck. Från det antika Rom fram till idag har idéer och uttryck för dekadens och förfall spelat en avgörande roll i hur vi uppfattar världen.

 

Til toppen

Flere bøker av Kurt Almqvist, Mattias Hessérus, Faramerz Dabhiowala, Melanie Grundmann, Richard Whatmore, Mattias Hessérus, Adoreé Villany, Andrew Huddleston, Saul David, Andrew Preston, Daniela Cammack, Pernille Røge, Adam Tooze, J.R. McNeill, Jonathan Rees, Robert Beuregard, William O’Reilly, Michael Nelson, Peter Heather, Robert Coates-Stephans, Neil McLynn og Richard Miles: