Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin (Heftet)

Serie: SOU 2017 

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 343
Forlag: Wolters Kluwer
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789138245866
Omtale Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin
Förslag för en delningsekonomi på användarnas villkor! Utredningen föreslår att Konsumentverket får i uppdrag att, i samråd med t.ex. Skatteverket, sektorsmyndigheter och försäkringsbranschen, inom ramen för Hallå konsument och Konsument Europa informera om vad delningsekonomi innebär, risker och möjligheter med delningsekonomiska transaktioner samt att ge individuell vägledning till användare i samband med sådana transaktioner. Det finns också skäl att rikta information till företag som driver delningsekonomiska plattformar om lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Sådan information bör förmedlas via Konsumentverkets egen webbplats.

Utredningen har konstaterat att delningsekonomin ännu är i ett tidigt skede i Sverige och att erfarenheterna i befolkningen är starkt begränsade. Mot den bakgrunden föreslås att Konsumentverket i samarbete med Konkurrensverket, och i samråd med andra berörda myndigheter, får i uppdrag att under en treårsperiod följa hur delningsekonomin utvecklas i ett användarperspektiv, överväga insatser som kan förtydliga användarnas ställning i delningsekonomin samt rapportera resultaten till regeringen.

Särskild utredare: Karin Bradley

Til toppen

Bøker i serien