Forfatter: , , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 121
Forlag: Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier
Språk: Dansk , Engelsk , Norsk / Svensk
ISBN/EAN: 9789186434397
Omtale Den inre scenen: Psykoanalys och teater
Sedan Freud startade sina seminarier i början av 1900-talet har psykoanalytisk teori haft en dynamisk utveckling, och idag utgör den ett vittförgrenat och dynamiskt fält.

Professor Sven Åke Heed, tidigare verksam vid Institutionen för musik- och teatervetenskap, är en företrädare för denna inriktning och en mycket viktig inspiratör, inte minst i egenskap som handledare för doktorander. Som en bekräftelse på detta och som ett tack till Sven Åke Heed, hölls ett symposium under hösten 2008. Medverkande vid symposiet var personer verksamma vid institutionen, samt gästföreläsare som på olika sätt har anknytning till detta forskningsfält. Den inre scenen har sin utgångspunkt i föreläsningarna vid symposiet.

Men syftet med denna bok är inte bara att ge exempel på forskning som har inspirerats av Sven Åke, utan också att den ska fungera i undervisning på såväl grundnivå som på mer avancerade kurser. Den ska väcka nyfikenhet och inspirera till fortsatta kreativa och angelägna forskningsinriktningar. Bättre kan inte ett arv inom vetenskapen förvaltas!

Til toppen