Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 161
Forlag: Dimograf
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789176789629
Omtale Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok
Denna lärobok behandlar den kollektiva arbetsrätten, dvs. den del av arbetsrätten som rör relationerna mellan arbetsmarknadens parter. En central uppgift för arbetsmarknadens parter är att hantera intressemotsättningar och konflikter om villkoren i arbetslivet. Den kollektiva arbetsrätten ger spelregler för hur sådana motsättningar ska lösas.

Efter en inledning beskriver läroboken i tre kapitel reglerna om
− avtalsförhandlingar, stridsåtgärder och kollektivavtal,
− medbestämmandeförhandlingar och andra former för arbetstagarinflytande, samt
− tvisteförhandlingar, domstolsprocesser och andra sätt att lösa rättstvister.

Läroboken behandlar huvuddragen i den rättsliga regleringen i belysning av förhållandena på arbetsmarknaden och den historiska kontexten. I boken redovisas även de värderingar och ställningstaganden som ligger bakom reglerna, men det redogörs också – där det är relevant – för de konflikter som regleringen rymmer.

Boken är tänkt att kunna användas vid undervisning på universitet och högskolor, tillsammans med Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet – inledning till den individuella arbetsrätten (4 uppl. 2016).

Til toppen