Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788283722260
Kategori: Pedagogikk
Omtale Den lærerike hverdagssamtalen i barnehagen
Barn lærer språk ved å bruke språk. Hverdagssamtaler i barnehagen er barns arena for å bruke og utvikle språket sitt. Hverdagssamtaler er alle de uformelle samtalene man har gjennom barnehagedagen, og kan være alt fra samtaler ved matbordet til barns samtale i lek.
Barnehager med gode språkmiljø kjennetegnes av voksne som har kunnskap om språk og som støtter barns språkutvikling gjennom gode samtaler. Heftet gir en teoretisk innføring i hva språk og samtaler er, og gjennom praksisfortellinger får barnehagepersonalet kunnskap om hvordan hverdagssamtaler kan være gode språkutviklende aktiviteter.
Bla i boka her!
Gunn Helen Ofstad er ansatt ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring fra barnehagefeltet, som førskolelærer, spesialpedagog, foredragsholder og som foreleser ved barnehagelærerutdanningen. Hun har vært ansvarlig for nettbasert videreutdanning og masteremner innen barns språkutvikling. Gunn har god kjennskap til barnehagen etter utstrakt veiledning og samarbeid med kommuner gjennom nasjonale satsinger som språkkommuner og regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (Rekom). Hun har også arbeidet med nettbasert kompetanseutvikling for barnehage og skole (språkløyper.no).
Forfatteren er opptatt av at de ansatte i barnehagen skal få god kunnskap om språk og barns språkutvikling, og at denne kunnskapen skal skape et felles fundament for praksisen i barnehagen. Hun er opptatt av å knytte praksis og teori sammen, og målet er å gi barnehageansatte et teoretisk blikk på egen praksis og samtidig se verdien av alt det gode språkarbeidet som kan foregå i barnehagen.

Til toppen