Den moglege sjølvoverskridinga (Heftet)

norskfaget som danningsfag

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 219
Forlag: Abstrakt
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788279353669
Kategori: Pedagogikk
Omtale Den moglege sjølvoverskridinga
Denne artikkelsamlinga freistar å problematisere den ferdigheitstenkinga som langt på veg pregar norskfaget i skulen dag. Forfattarane utforskar danningsomgrepet, og framhevar at nettopp dette kan vere med på å danne ei motvekt mot for mykje målstyring og instrumentalisme i skulekvardagen.

Artiklane tek for seg emne som
bruk av tekstar frå norrøn tid og korleis det framande kan ha i seg eit stort fagdidaktisk potensiale, korleis disiplinen talemål kan fungere som fagdidaktisk kategori og danningsfenomen, kva som skjer i møtet mellom multimodale og litterære tekstar, korleis rammene er for val av litteratur i klasserommet og danningsomgrepet si historie i norskfaget. Sjølvoverskridinga utgjer ei overbygning for dei ulike bidraga, og eit kritisk blikk på fenomenet danning går som ein raud tråd gjennom heile artikkelsamlinga.

Forfattarane har som ambisjon å teoretisere over og tenkje prinsipielt på norsk fagdidaktikk, og opningsartikkelen drøftar spesielt nokre viktige retningslinjer for norskfagleg arbeid i klasserommet.

Artiklane er eit viktig bidrag til ein norskdidaktisk debatt, og rettar seg mot den allment interesserte lesaren.

Sveinung Nordstoga er dosent, Kirsten Linnea Kruse er høgskolelektor og stipendiat, Petter Bjellås er høgskolelektor, Kjærsti Skjeldal er høgskolelektor og Bernt Øyvind Thorvaldsen er førsteamanuensis, alle ved Institutt for lærerutdanningsfag, Høgskolen i Telemark.

Til toppen

Flere bøker av Sveinung Nordstoga og Kirsten Linnea Kruse: