Den nödvändiga politiken (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 180
Forlag: Hjalmarson & Högberg Bokförlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789172241442
Omtale Den nödvändiga politiken
Den nödvändiga politiken. Makt och motstånd i en individualiserad tid är en bok till politikens försvar. Vi menar att allt tal om livspussel och om att föra över makt från politiken till enskilda föräldrars köksbord bara leder till att klasskillnaderna i samhället befästs och att dessa skillnader framstår som naturliga eller självvalda. Vi menar att politiken är nödvändig för att hantera de motsättningar och skiljelinjer som präglar samhället. Dagens svenska samhälle är det kanske mest individualistiska samhälle som världen hittills har skådat och politiken behövs för att motverka en uppluckring av det kitt och de gemenskapsvärden som håller samhället samman.
Samhällets individualisering hänger samman med den snabba kommunikationsteknologiska utvecklingen, och i spåren av denna utveckling växer nya sociala skiljelinjer fram. Om inte politiken lyckas fånga upp och kanalisera dessa skiljelinjer riskerar vårt samhälle att förlora sin fördelningpolitiska förmåga, tappa sin demokratiska dynamik och reduceras till en teknisk förvaltningsapparat. Politiken måste återupprättas och återerövras. Men det måste vara en politik vars uttrycksformer är annorlunda än de uttrycksformer som präglade politiken under 1900-talet. Därför säger vi: Politiken är död leve politiken!

Ulf Bjereld och Marie Demker är professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Boken Den nödvändiga politiken synteti-serar och knyter samman de tankar som författarna formulerat i sina båda tidigare uppmärksammade böcker om hur den kom-
munikationsteknologiska revolutionen påverkar makt och demokrati i dagens samhälle: I Vattumannens tid. En bok om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag (2005) samt Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer (2008), båda på Hjalmarson & Högberg Bokförlag.

Til toppen