Den nya polisorganisationen : några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. Ds 2014:18 (Heftet)

Serie: Departementsserien 2014 18

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 152
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie: Departementsserien 2014
Serienummer: 18
ISBN/EAN: 9789138241158
Omtale Den nya polisorganisationen : några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. Ds 2014:18
Innehåller vissa kompletterande förslag med anledning av att Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium slås samman till en myndighet och att Säkerhetspolisen blir en fristående myndighet den 1 januari 2015.

Förslagen rör framför allt behandlingen av personuppgifter i den forensiska verksamheten, som föreslås regleras i ett nytt kapitel i polisdatalagen (2010:361). Det föreslås regler om bland annat ändamålen för behandlingen, sökning och bevarande av uppgifter. Föreslår också att den nuvarande jävsregeln för polisanställda, som finns i rättegångsbalken, flyttas till polislagen (1984:387) och justeras så att den omfattar all brottsbekämpande verksamhet.

Ett ytterligare förslag omfattar en ny regel om jäv vid beslut eller åtgärder i ordningshållande verksamhet. I regeln i rättegångsbalken om jäv för anställda som utför brottsbekämpande uppgifter hos andra myndigheter än polisen föreslås dels att regeln ska omfatta all brottsbekämpande verksamhet, dels att även andra anställda vid Ekobrottsmyndigheten än åklagare ska omfattas av regleringen.

Vidare föreslås att Polismyndigheten ges möjlighet att medge Tullverket och Kustbevakningen direktåtkomst till uppgifter i vapenregister. Slutligen föreslås några ytterligare konsekvensändringar som rör framför allt Säkerhetspolisen.

Til toppen

Bøker i serien