Omtale Den sjungande staden : en bok om körlivet i Lund
Bokens titel är "Den sjungande staden - en bok om körlivet i Lund". Bakom rubriken finns en outtalad fråga; är det något speciellt med körlivet i Lunds kommun?

För att få svar på frågan om Lunds särprägel som körstad har redaktionen kontaktat alla Lunds körer.

Mångfalden körer ger oss en ledtråd till svaret på frågan.
Våren 2013 fanns det minst 120 körer i Lunds kommun. Vid halvårsskiftet samma år hade Lund 113 000 invånare. 1970 fanns det 40-talet körer och 69 000 invånare. Antalet körer ökade alltså med 200 procent under perioden, medan befolkningsökningen endast uppgick till 60 procent.

I slutet på boken finns en presentation av alla körer, från ABF:s Sångargille till Änglakören. Men sammanställningen över Lunds körer kan varken bli helt korrekt eller alldeles komplett. Det bildas ständigt nya körer, medan andra läggs ner och körledare kommer och går.

Til toppen

Flere bøker av Carlhåkan Larsén, Olof Esbjörnsson, Victoria Söderberg, Boel Lindberg, Stig Persson, Lars Åkerkvist, Ursula Geisler, Karin Johansson, Sverker Zadik, Martina Jarminder, Marion Lamberth, Anders Bjerkén, Almaz Yebio, Mia Hellstenius, Joachim Saxenborn, Tobias Lund, Gösta Petersen, Tony Edén og Hans Grevelius: