Omtale Det goda åldrandet
Boken syftar till att belysa ett gott åldrande och hot mot ett gott åldrande ur ett salutogent perspektiv samt till att spegla komplexiteten i åldrandet. Huvudbudskapet är att många äldre personer har det bra under åldrandet, men att det är möjligt att främja upplevelse av hälsa även hos de som lever med olika former av illabefinnande i samband med förluster, ohälsa eller under den sista tiden i livet. Att främja hälsa handlar om att ta tillvara yttre och inre resurser hos äldre personer, hos deras närmaste och i samhället samt att ge adekvat vård och omsorg, medicinsk behandling och rehabilitering.

I boken medverkar 13 forskare inom arbetsterapi, geriatrik, omvårdnad och sjukgymnastik. Alla har omfattande erfarenhet av forskning om äldre personer. De olika perspektiven ger en bild av aktuell forskning om äldre personers situation. Boken är i första hand avsedd för studenter på grundläggande nivå och för vidareutbildning av personal inom vård och omsorg, men den är också lämplig att använda inom praktisk verksamhet.

Til toppen

Flere bøker av Astrid Norberg, Berit Lundman, Regina Santamäki Fischer, Astrid Norberg, Berit Lundman, Regina Santamäki Fischer, Lena Aléx, Birgitta Bernspång, Yngve Gustafson, Elisabeth Jonsén, Lillemor Lundin-Olsson, Ingeborg Nilsson, Björn Nygren, Birgitta Olofsson, Erik Rosendahl og Gunilla Strandberg: