Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL (Spiral)

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Spiral
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 236
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789139017004
Omtale Detaljplanehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL
I boken, som ges ut av Norstedts Juridik, beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering, Klimatförebyggande samt Sociala aspekter.

Detaljplanehandboken ger vägledning och stöd för plan- och lovhandläggare i kommuner och statliga myndigheter och för andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Den är även avsedd som kurslitteratur i utbildningen av arkitekter och planerare vid universitet och högskolor.

Detaljplanehandboken bygger på den nya plan- och bygglagen från 2011 och är även i övrigt uppdaterad efter ny lagstiftning och nya förutsättningar.

Innehållet i Detaljplanehandboken bygger i delar på Boverkets ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” från 2002 men nya sakfrågor har tillförts och uppläggningen är något annorlunda. Detaljplanehandboken återger också uppgifter och innehåll från Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken. Detaljplanehandbokens författare har dock, helt och hållet, ansvaret för bokens framställning

Handboken har skrivits av arkitekt Kristina Adolfsson, och jurist Sven Boberg.

Kristina Adolfsson har under många år arbetat som planhandläggare och stadsarkitekt i olika kommuner och på länsstyrelser och arbetar nu som senior arkitekt i Värmdö kommun. Hon har också under ett antal år varit verksam på Boverket och där tagit fram flera handböcker om planering och byggande.

Sven Boberg är domarutbildad vid kammarrätten i Göteborg och arbetar som chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han har också arbetat vid länsstyrelsen i Västra Götaland med bl.a. prövning av överklaganden enligt PBL och miljöbalken. Sven Boberg har bland annat skrivit ett flertal artiklar för JP Infonet om tillämpningsfrågor beträffande PBL.

Temaavsnittet om infrastrukturplanering har skrivits av arkitekt Bengt Freij som har lång erfarenhet av kommunal detaljplanering och under flera år har arbetat som planhandläggare åt Trafikverket.

Til toppen