Dialogbasert utvikling (Innbundet)

manual for lokalt mobiliseringsarbeid og demokratifornying

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Forlag: Jæren forl.
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788293351115
Kategori: Statsvitenskap
Omtale Dialogbasert utvikling
Mobilisering handlar om å få andre med. Korleis engasjera og mobilisera i ei tid der me druknar i medietilbod og fritidsaktivitetar?
Både private og offentlege utviklingsaktørar møter denne krevjande utfordringa. Folk sin rett til medverknad i utviklingsprosessar er no og nedfelt i plan og bygningslov.
Men kva er eigentleg «medverknad» i praksis? Rett til å levera eit høyringssvar? eller til å delta på eit informasjonsmøte?
Denne boka presenterer ein modell for mobilisering som går langt vidare: dialogbasert utvikling er å gje reelt eigarskap til idear, mål og utfordringar. Gjennom dette verktøyet får den enkelte deltakar rom og høve til å skriva seg inn i oppgåvene. Ein deltar ikkje lenger for å realisera andre sine mål og planar, men som ein aktiv og engasjert aktør med eigarskap til prosessen.
Me treng eit langt meir deltakande lokaldemokrati, eit folkestyre som i større grad inviterer enkeltmenneske inn som aktive samfunnsutviklarar. Me treng rett og slett demokratifornying, skriv bokforfattaren, Dag Jørund Lønning.

Til toppen