Forfatter: , , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 264
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144135526
Omtale Diskursanalys - med utbildningsvetenskapliga perspektiv
I dagens mediebrus verkar uttryck för populism, faktaresistens och antidemokratiska ideologier bli allt vanligare. En viktig uppgift för skola och högre utbildning är därför att förse elever, studenter och lärare med kritiska analysverktyg så att de kan sovra i informationsflödet. Diskursanalys är ett sådant verktyg som förmår synliggöra hur språk och texter av olika slag, såväl tryckta som digitala, rymmer ideologier och makt. Diskursanalys uppfattas inte sällan som onödigt komplicerad och svårtillgänglig. Den här boken vill ändra på den uppfattningen.

I boken medverkar tio forskare från olika akademiska discipliner. Samtliga har erfarenhet av diskursanalys från både undervisning och forskning. Bokens syfte är att visa hur diskursanalys konkret kan tillämpas på texter som knyter an till det utbildningsvetenskapliga området - lärobokstexter, läroplanstexter, digitala resurser och diskussionsgrupper samt medietexter - och hur detta kan utnyttjas i klassrummet.

Boken riktar sig främst till studenter och lärare vid högskolor och universitet med intresse för diskursanalys med ett utbildningsvetenskapligt och didaktiskt perspektiv.

Til toppen

Flere bøker av Angerd Eilard, Christoffer Dahl, Angerd Eilard, Christoffer Dahl, Ingrid Bosseldal, Maria Bäcke, Annette Johnsson, Martin Malmström, Staffan Selander, Lina Spjut, Kurt Wicke og Matilda Wiklund: