Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - - lärares och skolledares praktik (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 160
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144113302
Omtale Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete - - lärares och skolledares praktik
Distribuerat ledarskap beskrivs ibland som en nyckel i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Ett sådant ledarskap bygger på att medarbetare, med eller utan formella ledningsuppdrag, initierar ledarhandlingar utifrån egen motivation och kunskap. Förhoppningen är att dessa ledarhandlingar ska stödja det lokala förbättringsarbetet.

Distribuerat ledarskap och förbättringsarbete erbjuder utförliga, praktiska beskrivningar av hur distribuerat ledarskap kan ta sig uttryck i ett svenskt sammanhang, utifrån tre skolors erfarenheter. Skolornas arbete diskuteras och jämförs utifrån olika, teoretiskt förankrade, dimensioner. Till exempel ifråga om: pedagogiskt ledarskap, lärares ledningsuppdrag, insitutionellt sammanhang, arbetslagets funktion (som professionell lärandegemenskap) samt förmågan att fungera som en lärande organisation.

Boken vill visa på fördelaktiga förutsättningar men även synliggöra fallgropar i arbetet med att utveckla det distribuerade ledarskapet. Tanken är att erbjuda lärare och skolledare, inom olika skolformer, ett ramverk att använda sig av i analysen av den egna organisationens distribuerade ledarskap. Boken är också lämplig som kurslitteratur på utbildningar för ledare inom utbildningsverksamhet och som fortbildningslitteratur för verksamma lärare, skolledare och skolhuvudmän.

Til toppen