Omtale Dödahavsrullarna : innehåll, bakgrund och betydelse
Skriftrullarna som hittades i Qumran vid Döda havet 1947 har ofta beskrivits som det största arkeologiska fyndet under det 20:e århundradet.
"Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse" presenterar de senaste vetenskapliga rönen och teorierna i tolkningen av Qumrantexterna. Boken ger en överblick över skriftsamlingen och en inblick i texternas historiska, religiösa och sociala bakgrund. Den skildrar ideologi och levnadssätt hos de grupper som författat texterna och visar hur forskningen om Dödahavsrullarna bidrar till förståelsen av såväl den tidiga judendomen som den kristna rörelsen under det första århundradet. Boken är skriven av framstående nordiska Qumran-forskare. Redaktören, Cecilia Wassén, är docent vid Uppsala universitet.

"Någon lättillgänglig översikt av vad forskningen i dag anser om textfynden har länge saknats. Därför är det med glädje jag tar del av Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse, redigerad av Cecilia Wassén."
-Dick Harrison, Svenska Dagbladet

Til toppen

Flere bøker av Cecilia Wassén, Håkan Bengtsson, Ellen Juhl Christiansen, Bodil Ejrns, Torleif Elgvin, Søren Holst, Jesper Hgenhaven, Jutta Jokiranta, Årstein Justnes, Karsten Bro Larsen, Sarianna Metso, Anders Klostergaard Petersen, Juhana Saukkonen, Raija Sollamo, Håkan Ulfgard, Cecilia Wassén, Hanne von Weissenberg og Mikael Winninge: