Legg i ønskeliste

Forfatter: , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 1994
Antall sider: 211
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144398617
Kategori: Debatt og samfunn
Omtale Kvalitativ metod och vetenskapsteori

Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna bok är därför att förmedla ett antal svenska forskares praktiska erfarenheter av kvalitativ metod.

Boken består av tre delar. I den första delen redogörs för den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativ analys och de faktorer som påverkar valet av forskningsmetod. I den andra delen presenteras utförligt tre vetenskapsteoretiska skolbildningar: hermeneutik, fenomenologi och fenomenografi. I den tredje delen behandlas två specifika problem i samband med kvalitativ forskning, dels de könsmässiga och moraliska dimensionernas betydelse, dels frågan om kvalitetskriterier.

Boken är avsedd för kurser i forskningsmetodik vid samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och högskola.

Til toppen