I de stora trendernas brus: kulturella och kreativa näringar på Gotland (Heftet)

Serie: Gotland University Press 

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 485
Forlag: Gotland University Press
Språk: Svensk
Serie: Gotland University Press
ISBN/EAN: 9789186343149
Kategori: Kulturhistorie
Omtale I de stora trendernas brus: kulturella och kreativa näringar på Gotland
Människor har i alla tider upplevt sig leva i en brytningstid. Historiskt har landskap befolkat av jägare och samlare ersatts av jordbruksland och sedermera industrisamhälle. Tekniska landvinningar och andra kulturella nymodigheter har drivit på förändringen. Behovet av framtidsorienterade, kreativa och innovativa idéer verkar vara konstant. Åtminstone sedan 50 år har forskningen försökt sätta fingret på det postindustriella samhällets bärande epitet och dynamik. Kulturella och kreativa näringar är det senaste i en lång räcka modefraser.

I föreliggande antologi – om kulturella och kreativa näringar på Gotland – tas avstamp i ett revolutionstänkande, vilket är ett förhållandevis löst formulerat analytiskt ramverk för att identifiera olika faser i industrisamhällets utveckling. Syftet är att länka samman möjliga framtida utvecklingslinjer med historiska motsvarigheter för att bättre förstå samtidens belägenhet och utmaningar. Nya verksamheter etableras och gamla vitaliseras genom att inympas med olika kulturyttringar och kreativitet.

I denna antologi tar nio skribenter, i tolv kapitel, sig an frågan om kulturella och kreativa näringar på Gotland, som ett samspel mellan offentliga, privata och frivilliga aktörer för lokal och regional utveckling. Skribenterna utgörs av fem forskare med varierande ämnestillhörighet, tre personer verksamma i offentlig verksamhet och en egenföretagare. I flertalet kapitel har skribenterna utifrån förd analys engagerat sig utvecklingsdiskussioner med berörda parter. Resultaten av dessa strävanden redovisas i respektive kapitel.

Til toppen

Bøker i serien