Domens eller hjärtats etik? : Moral och människosyn i skolans värld (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 192
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144026947
Omtale Domens eller hjärtats etik? : Moral och människosyn i skolans värld
I vår tid hörs ofta röster som talar om behovet av hårdare tag och strängare sanktioner mot dem som bryter mot de moraliska normer som uppställts för att reglera samvaron mellan människor. Inte minst märks sådana åsikter när det gäller skolans liv, ett liv som enligt vissa alltmer präglas av etisk förslappning och moralisk normupplösning.
I den här boken ges en annan bild av situationen. Det är inte gamla tiders auktoritära regelverk och belönings-/bestraffningsstrategier som bör vägleda det moraliska livet i skolans värld. Tvärtom har vi ett större behov än någonsin av att få förmedla en ”hjärtats” snarare än en ”domens” etik till våra barn och ungdomar. Mobbning, sexuella trakasserier och kränkningar av olika slag måste hanteras utifrån andra utgångspunkter än dem som präglas av ett ”doms- och strafftänkande”. Här är konkreta tolkningar av begreppen värdegrund, människovärde och livsmening nödvändiga att ta hjälp av.
I boken redovisas skillnader mellan de båda etiska alternativen, och en rad exempel på vad de innebär i förhållande till kränkningar, trakasserier, diskriminering och exkluderande förhållningssätt presenteras. Såväl ”hjärtats” som ”domens” etik relateras också till grundläggande perspektiv som rör liv, mening, självbestämmande, empati, respekt och ömsesidighet.
Vart och ett av de fyra kapitlen avslutas med ett antal diskussions- och analysuppgifter, samt litteraturförslag för vidare läsning. Boken är i första hand tänkt att användas i lärarutbildning, i fortbildning av lärare och som underlag för studiecirklar och diskussionsgrupper där skolpersonal deltar.

Til toppen