Dyskalkyli & matematik : en handbok i dyskalkyli (Innbundet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 288
Forlag: NU-förlaget/Kognitivt Centrum
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789189533028
Kategori: Matematikk
Omtale Dyskalkyli & matematik : en handbok i dyskalkyli
"Dyskalkyli & Matematik" är en handbok (288 sidor inbunden) om matematiksvårigheter.

Den tar upp:
*Vad är matematik?
*Hur kan man förstå dyskalkyli?
*Hur genomförs utredning?
I bokens andra del behandlas hjälpinsatserna:
*Hur färdighetstränar man?
*Hur kan man arbeta med förståelse i matematik?
*Hur kan man arbeta med motivation och lust?
I hjälpdelen ges också många exempel på "Kognitiv Träning i Matematik"

Innehåll
_________

Matematik 9
Vad är egentligen matematik? 9
Utveckling av räkneförmågan 15
Matematik och tal 16
Matematik och logik 18
Matematik och geometri 21
Matematik och olika tankeprocesser 24
Matematik och skolmatematik 29
Matematik och artes liberales 31
Vad är inte matematik? 32


Matematiksvårigheter 33
Bristande undervisning och brister i undervisning 35
Känslomässiga blockeringar 38
Allmänna kognitiva svårigheter 46
Specifika kognitiva svårigheter 49
Perceptionsprocesser 50
Minnesprocesser 52
Tankeprocesser 57
Språkliga processer 61
Oförmåga att räkna 63
Olika orsaker till matematiksvårigheter 63


Dyskalkyli - specifika matematiksvårigheter 65
Hur känner man igen dyskalkyli? 65
Hur brukar svårigheterna börja? 66
Vad är egentligen dyskalkyli? 69
Pedagogiska tecken 71
Svårigheter med avläsning och läsning 71
Svårigheter att skriva 71
Problem med språkförståelse 72
Problem med talserie och sifferfakta 72
Problem med komplext tänkande och flexibilitet 73
Kännetecken i vardagen 74
Dyskalkylins historia 77
Hur många har dyskalkyli? 79
Kan man bli botad från dyskalkyli? 80
Dyskalkyli och akalkyli 81
Dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter 82
Dyskalkyli och pseudodyskalkyli 83
Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och dyslexi? 85
Dyskalkyli och ADHD 87
Sammanfattande fakta om dyskalkyli 87


Utredning och diagnos 89
Vägen till bättre förståelse 89
Neuropedagogisk bedömning 91
Undersök kognitiva funktioner genom Matematikscreening 95
Även läs-och skrivförmågan ska undersökas 99
Neuropsykologisk bedömning 100
Undersökning av personlighet 101
Undersökning av kognitiv mognad 104
Bedömning av matematiska funktioner 105
Bedömning av andra specifika funktioner 106
Neuropediatrisk bedömning 107
Teambedömningen sammanställs 111
Vilken betydelse har en diagnos? 112
Från utredning till diagnos 115
Diagnos dyskalkyli 116
Samsjuklighet 118
DiagnoseIntroduktion av hjälpinsatser 123
Vägen till rätt hjälp 123
Lindra svårigheterna 124
Reducera problemen genom enskilt arbete 125
Kompensera svårigheterna 126


Arbete med färdighetsträning 127
Principer för färdighetsträning 127
Arbete med storheter i matematik 131
Arbeta med enkla tals värde 132
Arbeta med antal utan att använda vanliga tal och siffror 134
Arbeta med tallinjer 136
Arbeta med hälften, dubbelt och ordningstal 137
Arbeta med addition 139
Arbeta med subtraktion 140
Arbeta med att läsa av och skriva tal 142
Arbeta med multiplikation 146
Arbeta med division 147
Arbeta med storheter, mätetal och måttenheter 151
Arbeta med bråktal och procenttal 152
Arbeta med geometriska former 156
Arbeta med ekvationer 159
Arbeta med ominlärning 161


Arbete med logik och förståelse 162
Principer för arbete 162
Förståelse för tal 163
Förståelse för tallinje 166
Förståelse för likhetstecken 169
Förståelse för aritmetiska tecken 171
Förståelse för språkliga begrepp 174
Förståelse för mönster 177
Att arbeta med förståelse för sekvenser 179
Förstå viktiga principer för huvudräkning 184
Att arbeta med förståelse för jämförelser 187
Att arbeta med förståelse för symbolen x 189
Förståelse för analog och digital klocka 192
Förståelse för arbete med kalkylator och abakus 195


Arbete med motivation och lust 197
Olika vägar till ökad lust och motivation 197
Kognitivt förhållningssätt i lärandet 200
Utforska vanan att oroa sig och känna olust 202
Förändringsprocess 205
Tron på att det är möjligt att förändra 207
Alla vill lyckas men det kan finnas tankefällor 209
Nu börjar utmaningen 211
Segrar ska till segerboken 213
Lyft fram belöningar 214
Förbered för framgång 216
Byt skam mot stolthet 218

Arbete med kognitiv träning i matematik 221
Principer för kognitiv träning 221
Kognitiv träning - Tal och siffror 222
Kognitiv träning - Talbegrepp 228
Kognitiv träning - Antalsuppfattning 233
Kognitiv träning - Schema för tal 237
Kognitiv träning - Arbetsminne och uppmärksamhet 240
Kognitiv träning - Perception 246
Kognitiv träning - Spatial förmåga 250
Kognitiv träning - Planeringsförmåga 254
Kognitiv träning - Tidsuppfattning 258
Kognitiv träning - Logik och problemlösning 262


Sakregister 266

Bilagor logikproblem 270

Läs mer 288

- - - - - - - - -

Förord

Matematik är livet. Den finns runt omkring oss på olika sätt och genomsyrar hela vår vardag.
Den finns i samtalet om hur man sovit på natten och när man lagt sig på kvällen. Den finns i pratstunden om hur man mår efter en förkylning och hur mycket feber man hade. Den finns i berättelsen från semesterresan med bil till Frankrike och hur länge man stannade i Paris eller hur många kilometer resan var på totalt. Den finns i diskussionen om hur det gick på provet och vem som fick flest poäng och hur många rätt man själv hade. Den finns i ett samtal på stan där någon frågar vad klockan är. Den finns i samspråk om ledigheten och hur många dagar man tar semester. Den finns i planeringen av en resa när man bokar tågbiljett för en färd till Norge. Den finns när man köper hus eller bil och lånar pengar. Den finns i en fråga kring vilka öppettider banken har och hur man planerar för att hinna dit i tid. Den finns i en fråga kring vilken löneutveckling man haft på firman jämfört med andra. Den finns när man planerar för en middag eller en bröllopsfest. Den finns när man renoverar en lägenhet och ska köpa färg till väggarna. Den finns överallt i våra tidningar. Den finns på TV. Den finns i samtal mellan människor.
Matematiken finns i vår vardag. Idag likväl som alla andra dagar och man måste hela tiden förhålla sig till den. Den är tal och siffror men den är också jämförelser och beskrivningar av olika ordningar. Matematik är en del av livet som man inte helt kan bortse från och därför kändes denna bok extra angelägen att skriva.

Boken innehåller två reviderade kapitel från min tidigare bok "Vad är dyskalkyli?" Dessa beskriver vad dyskalkyli är samt hur utredning går till. Resten av boken är helt nyskriven med många exempel på det pedagogiska hjälparbetet.

Malmö i maj 2007


Björn Adler

---------------

Läs mer på: www.dyskalkyli.nu
www.dyscalculiainfo.org

Til toppen