Omtale E-hälsa - - innovationer, metoder, interventioner och perspektiv
E-hälsa – innovationer, metoder, interventioner och perspektiv tar upp definitioner och modeller för e-hälsa, metoder och processer att utveckla e-hälsa samt beskrivningar av olika projekt inom området. Boken visar på hur informations- och kommunikationsteknik kan användas inom olika områden, t.ex. hälsopromotion inom arbetslivet, telerehabilitering och verksamhetsutveckling inom logopedi samt som delaktighetsverktyg för äldre och för människor med funktionshinder. Teknikens förhållande till samhälle och kön diskuteras likaså vad e-innovation innebär inom rehabiliteringsområdet. Framtidens e-hälsoutveckling, hur tekniken kan skapa möjligheter för olika grupper i befolkningen och hur den kan utnyttjas inom såväl hälsopromotion som rehabilitering beskrivs och analyseras.
Författarna till E-hälsa – innovationer, metoder, interventioner och perspektiv har lång erfarenhet av utveckling, undervisning och forskning inom området e-hälsa. Boken vänder sig till studenter samt till samhällsaktörer, forskare och företag som arbetar med innovation och implementering inom området e-hälsa. Förhoppningen är att den även ska inspirera till utveckling och möjliggöra samarbete mellan olika professioner inom området.

Til toppen

Flere bøker av Gunvor Gard, Anita Melander Wikman, Gunvor Gard, Anita Melander Wikman, Käte Alrutz, Aniko Bartfai, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Inga-Lill Boman, Annika Bring, Lisbeth Eriksson, Åsa Gardelli, Christina Gummesson, Maria Jansson, Petra Jonvallen, Ingeborg Nilsson, Eva Nordmark, Karl Sandberg, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Anne Söderlund og Britt Östlund: