Effektiv och rättssäker PBL-överprövning : betänkande från PBL-överklagandeutredningen. SOU 2014:14 (Heftet)

Serie: Statens offentliga utredningar 2014 14

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 271
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie: Statens offentliga utredningar 2014
Serienummer: 14
ISBN/EAN: 9789138240823
Omtale Effektiv och rättssäker PBL-överprövning : betänkande från PBL-överklagandeutredningen. SOU 2014:14
PBL-överklagandeutredningen har haft i uppdrag (dir. 2013:53) att se över möjligheterna att effektivisera processen för prövningen av kommunala beslut som har överklagats enligt plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL. Syftet med uppdraget är att, med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en effektivare prövningsordning.

Uppdraget har omfattat att analysera om instanskedjan för överklagade kommunala beslut om planer, lov, förhandsbesked och tillsyn skulle kunna förkortas och om handläggningen av sådana överklaganden skulle kunna koncentreras till ett begränsat antal länsstyrelser. Det har även ingått i uppgiften att se över möjligheterna att klaga på kommunala beslut enligt PBL, bl.a. i syfte att undersöka om det finns möjlighet att tydligt avgränsa sakägarkretsen alternativt begränsa klagorätten av beslut om lov eller förhandsbesked.

Den sista delen av uppdraget har varit att studera vissa frågor som rör mark- och miljöprocessen, bl.a. frågan om det i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ska läggas till bestämmelser om resning, återställande av försutten tid och klagan över domvilla.

Til toppen

Bøker i serien