Effektivt, tydligt och träffsäkert. SOU 2019:3. Det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad : Slutbetänkande från Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) (Heftet)

Serie: SOU 2019 

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Norstedts Juridik AB
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789138248959
Omtale Effektivt, tydligt och träffsäkert. SOU 2019:3. Det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad : Slutbetänkande från Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03)
Utredningens förslag och bedömningar innebär sammanfattningsvis:Arbetsförmedlingen får en ny förordning med instruktion och den befintliga instruktionen upphävs.Arbetsförmedlingen ges ett uttryckligt uppdrag att bedöma enskildas ställning på arbetsmarknaden, i syfte att uppnå en mer träffsäker och behovsbaserad arbetsmarknadspolitik.Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag sänks kontinuerligt för att öka drivkraften mot effektivisering genom automatisering och digitalisering.Arbetsförmedlingen får i uppdrag att erbjuda ett enhetligt och utförarneutralt utbud av arbetsmarknadstjänster, som ska tillhandahållas på det samhällsekonomiskt mest effektiva sättet och där interna och externa utförare behandlas likvärdigt.Reguljär utbildning ska användas i större utsträckning.En regelöversyn av arbetslöshetsersättningar föreslås med syftet att uppnå en effektiv och rättssäker kontroll, där antingen Arbetsförmedlingen eller a-kassorna ges kontrollansvaret.En ny nationell myndighet med ett samlat ansvar för kompetensförsörjningspolitiken inrättas. Förslaget innebär att verksamheter överförs från befintliga berörda myndigheter.En mer kostnadseffektiv verksamhet bedöms möjliggöra årliga besparingar om minst 1,5 miljarder kronor från och med det år förslagen genomförs.
Utredningen bedömer att namnet Arbetsmarknadsmyndigheten på ett tydligare och mer övergripande sätt sammanfattar myndighetens ansvarsområden i jämförelse med det nuvarande.

Särskild utredare: Cecilia Fahlberg Pihlgren

Til toppen

Bøker i serien