Eidfjord 1891-2010 (Innbundet)

frå fjord til fjell

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 477
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Nynorsk
ISBN/EAN: 9788245010763
Kategori: Historie
Omtale Eidfjord 1891-2010
I 1891 vart Eidfjord eige herad. Denne boka tek for seg historia om lokalsamfunnet innerst i Hardangerfjorden i tida vidare fram mot i dag. Forfattaren syner korleis bygdesamfunnet har vorte forma og endra. Historia til Eidfjord vert følgt gjennom arbeid, fritid og politikk, på Hardangervidda, langs fjorden og vegane i bygda. Boka er delt i fleire bolkar: Innleiinga trekkjer trådane tilbake til åra før 1891. Første del tek for seg det tidlege 1900-talet og dei vanskelege mellomkrigsåra. Andre del fortel om krigstida, og følgjer mellom anna prosessen med kommunesamanslåing og -fråskiljing i 1960- og 1970-åra. Denne delen skildrar òg vasskraftutbygginga mot slutten av perioden. Tredje del tek for seg slutten av 1970-åra og vidare framover, då Eidfjord utvikla seg til ein velstands- og velferdskommune. Knut Grove (f. 1964) er historikar og forskar ved Uni Rokkansenteret i Bergen. Han har særleg arbeidd med lokal- og regionalhistorie og arbeidslivshistorie.

Til toppen