Ekonomistyrning : principer och praxis - övningsbok (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 489
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144078656
Omtale Ekonomistyrning : principer och praxis - övningsbok
Till grund för denna övningsbok ligger läroboken Ekonomistyrning – principer och praxis författad av Jan Greve. Ekonomistyrning beskrivs utifrån såväl ett ägarperspektiv där tyngdpunkten ligger på ansvar och ansvarsuppföljning som utifrån ett verksamhetsperspektiv med fokus på beslut, planering och ekonomisk analys.

Övningsboken följer läroboken kapitel för kapitel. De inledande kapitlen behandlar företagets ekonomisystem som en del av företagets styrsystem. Därefter behandlas ekonomisystemet som ett verktyg för delegering av beslut. Efter detta analyseras sambanden mellan verksamhet och kostnader och hur dessa samband återspeglas i företags ekonomiska planering. Bokens senare delar handlar om hur ekonomiska kalkyler på kort och lång sikt ger underlag för beslut. 

Övningarna har mycket olika karaktär. Några uppgifter syftar närmast till att kontrollera förståelsen av facktermer eller att ge möjlighet att öva på grundläggande samband. Andra övningar är mer komplexa och här kan olika tekniker blandas. Slutligen finns det uppgifter av mer problematiserande karaktär som pekar på motsägelser som kan finnas och som syftar till att uppmuntra till ett mer självständigt och kritiskt förhållningssätt. Det finns utförliga lösningsförslag till samtliga uppgifter.

Övningsboken omfattar också en webb. På webben finns interaktiva flervalsfrågor, räkneuppgifter och frågesport. De interaktiva övningarna löses på Internet och rättas automatiskt. Detta ger goda möjligheterna till repetition och förstärker lärandet. Instruktioner för hur man kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida. Ekonomistyrning – principer och praxis riktar sig till grundläggande kurser i ekonomistyrning vid universitet och högskolor.

Til toppen