Ekonomistyrning (Heftet)

övningsbok

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 457
Forlag: Studentlitteratur
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144094410
Omtale Ekonomistyrning
Till grund för denna övningsbok ligger läroboken Ekonomistyrning – principer och praxis av Jan Greve. Övningsuppgifterna omfattar områden som prestationsstyrning med finansiella och icke-finansiella nyckeltal, aktivitetsstyrning, hållbarhetsstyrning, budgetering, produkt- och investeringskalkylering, avvikelseanalys, internprissättning, intern redovisning och rapportering samt kostnadsanalys.
Övningarna har olika karaktär. Några uppgifter syftar närmast till att kontrollera förståelsen av facktermer eller att ge möjlighet att öva på grundläggande samband. Andra övningar är mer komplexa och här kan olika tekniker blandas. Slutligen finns det uppgifter av mer problematiserande karaktär som pekar på motsägelser som kan finnas och som syftar till att uppmuntra till ett mer självständigt och kritiskt förhållningssätt. Det finns utförliga lösningsförslag till samtliga uppgifter.
Ekonomistyrning – principer och praxis riktar sig till grundläggande kurser i ekonomistyrning vid universitet och högskolor.

Til toppen