Elever i svårigheter - Familjen och skolan i samspel (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 254
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144012919
Omtale Elever i svårigheter - Familjen och skolan i samspel
Vad kan lärare och skolpsykologer göra för att förebygga att elever får problem i skolan?Hur kan de hjälpa de elever som redan befinner sig i stora svårigheter?Hur skapas ett konstruktivt samarbete mellan familj och skola?

I denna bok presenteras en utvecklings- och problemlösningsmodell där både familje- och skolsituation betraktas som väsentliga för elevernas utveckling och välbefinnande. Modellen omfattar en teori om samspelet mellan vuxna och barn, samverkan inom skolans elevvård samt problemlösningsprinciper och samtalstekniker som kan användas i resursteamet, arbetslaget, klassen, och i mötet mellan föräldrar, lärare och elev. Synsätt och arbetsmetoder förtydligas med konkreta exempel, fallbeskrivningar och praktiska förslag. Modellen lämpar sig väl för professionell skolkonsultation.

I denna andra reviderade upplaga har tillägg och uppdateringar av text och terminologi gjorts med hänsyn till de förändringar som ägde rum i skolan under 1990-talet. Författaren diskuterar bl.a. den tilltagande medicinska diagnosticeringen av barn som har svårt att koncentrera sig på skolarbetet. Här ges också en utförlig genomgång av psykolog- och specialpedagogrollen med ett konsultativt förhållningssätt som grund för specialistmedverkan i skolan.

Boken är avsedd för lärare, specialpedagoger, skolledare, psykologer och annan skolpersonal som deltar i elev- och personalutvecklingsarbete. Den är också lämplig i högskoleutbildning i t.ex. specialpedagogik och psykologi.

Andra upplagan

Til toppen