EMK og mellomprivate konflikter (Heftet)

Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 130
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202265298
Kategori: Jus
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Omtale EMK og mellomprivate konflikter
Boken omhandler statens positive forpliktelser eller aktivitetsplikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Problemstillingen i boken er begrenset til det som her betegnes som mellomprivate konflikter. Med dette siktes det til interessekonflikter mellom private aktører i et samfunn, i motsetning til konflikter mellom private aktører og offentlige myndigheter.

Boken har to hovedformål. For det første å undersøke karakteren av ansvarsgrunnlaget i EMK som et uttrykk for folkerettslig ansvar. For det andre å identifisere de 'tester' eller rettslige vurderingsmomenter som Den europeiske menneskerettighetsdomstol legger til grunn når den tar stilling til om statsansvar skal ilegges for konflikter som i utgangspunktet har vært private mellomværender. Dette er et tema som i begrenset grad har vært behandlet i EMK-rettslig teori, både internasjonalt og i norsk rett.

Boken egner seg for studenter i faget internasjonale menneskerettigheter, og praktiserende jurister og andre med interesse for temaet.

Til toppen