Forfatter: , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 267
Forlag: Studentlitteratur AB
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789144045634
Kategori: Sosialt arbeid
Omtale Empowermentorienterat socialt arbete

I Sverige har empowermentperspektivet börjat uppmärksammas inom utbildningen i socialt arbete. I den här boken integreras kunskaper från neurovetenskap med kunskap från socialvetenskap och skapar en bro mellan teori och praktik genom en empowermentorienterad arbetsmodell för praktiskt socialt arbete.

Boken utgår från vetenskaperna om människan som en biologisk, psykologisk och social varelse. Fokus ligger på människans möjligheter att utveckla sina kapaciteter och förändra/förbättra sin situation. Boken integrerar kunskap från flera discipliner som pragmatisk filosofi, symbolisk-interaktionistisk sociologi och socialpsykologi, socialkonstruktionistisk psykologi och psykoterapi samt neurovetenskap.

Boken bygger broar mellan vetenskaplig kunskap och arbetserfarenhet och kan användas för alla former av socialt arbete med grupper och individer.

Empowermentorienterat socialt arbete vänder sig till socionomstudenter och verksamma socialarbetare, men är även relevant för psykologer, psykoterapeuter och andra som arbetar med människor.

”Det är framförallt två saker som gör boken speciell. Dels försöken att lägga grunden till en teori om empowerment som integrerar vetenskapliga rön från vitt skilda vetenskapliga områden ... Dels försöken att med de vetenskapliga rönen som grund utarbeta en arbetsmodell för det praktiska sociala arbetet.”

Bengt Starrin, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet och professor i socialpolitik vid högskolan i Lillehammer, Norge.

Til toppen