En översyn av tryck- och yttrandefriheten. SOU 2012:55 (betänkandet) och del 2 (Bilagor) : Slutbetänkande av Yttrandefrihetskommittén (Heftet)

Serie: Statens offentliga utredningar 2012 55

Legg i ønskeliste

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 1245
Forlag: Norstedts Juridik
Språk: Svensk
Serie: Statens offentliga utredningar 2012
Serienummer: 55
ISBN/EAN: 9789138237809
Omtale En översyn av tryck- och yttrandefriheten. SOU 2012:55 (betänkandet) och del 2 (Bilagor) : Slutbetänkande av Yttrandefrihetskommittén
Teknikoberoende grundlag får vänta!

Tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) bör behållas. Det föreslår Yttrandefrihetskommittén i sitt slutbetänkande.
Kommittén har dock arbetat fram ett utkast till en samlad ny, teknikoberoende yttrandefrihetsgrundlag (NYGL). En prövning av bestämmelserna i detta lagförslag visar dock på problem med avgränsning av tillämpningsområdet, t.ex. när det gäller begrepp som massmedier och massmedieföretag. Osäkerhet råder också när det gäller tillämpningen av det meddelarskydd som utgör en av de centrala grundbultarna i nuvarande lagstiftning.
Kommittén anser vidare att EU-rätten inte motiverar några genomgripande förändringar av det svenska grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten.
Föreslår i stället ändringar i nuvarande TF och YGL som gör lagarna lättare att tillämpa. Detta gäller t.ex. databasregeln i 1 kap. 9 § YGL.
Tar också upp frågor om förstärkt integritetsskydd, enskildas ställning gentemot medierna och internationellt rättsligt bistånd när det gäller t.ex. beslag och utlämning av handlingar, korrespondentskydd för uppgiftslämnare m.m.

Til toppen

Bøker i serien