En bok om oppvekst (Heftet)

samfunnsfag for førskolelærere

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 349
Forlag: Fagbokforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788245010428
Kategori: Pedagogikk
Omtale En bok om oppvekst
Denne boka tar for seg sentrale temaer innenfor samfunnsfag i førskolelærerutdanningen, og hovedfokus er barns oppvekst. Endringer i barns oppvekstkår og samfunnet generelt stiller både barn, foreldre og førskolelærere overfor nye problemstillinger og utfordringer. Tredje utgave av boka er revidert på bakgrunn av nyere forskning og statistikk. Forfatterne viser hvordan barns sosiale bakgrunn, kjønn og etnisitet kan skape store ulikheter i barns oppvekstkår, og at ulikheter ofte blir reprodusert. Andre viktige temaer er barn og medier, hvordan familien som institusjon har endret karakter, og barnehagens plass i velferdsstaten. Et eget lovkapittel ser nærmere på utviklingen med hensyn til barns rettigheter og viser til utfordringer førskolelærere står overfor. Barnehager endrer seg i takt med samfunnet omkring. Slik vil organisasjonen ta nye former, og på sikt vil også barnehagens kultur kunne endres. Det belyses nærmere ved et eget kapittel om barnehagen som organisasjon. En organisasjon må ledes, noen skal ha ansvar for at den oppfyller sitt formål. Et eget ledelseskapittel ser nærmere på hvilke arbeidsoppgaver en leder av barnehagen kan ha, hvordan nye lederstillinger har kommet til, og hvordan organisasjon og ledelse henger sammen. Nye krav til barnehagens ledelse vil ha innvirkning på førskolelærerprofesjonens utvikling. Bokas siste kapittel ser nærmere på førskolelærerprofesjonen i samfunnet. Ann Kristin Larsen er studieleder ved førskolelærerutdanningen, og Mette Vaagan Slåtten arbeider som høgskolelektor i samfunnsfag ved førskolelærerutdanningen. Begge er ansatt på Høgskolen i Oslo.

Til toppen

Andre utgaver

En bok om oppvekst
Bokmål Heftet 2019

Flere bøker av Ann Kristin Larsen og Mette Vaagan Slåtten: