Forfatter: , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 314
Forlag: Santérus Förlag
Språk: Svensk
ISBN/EAN: 9789189449916
Omtale En fråga om kvalitet
Är är det förnuft eller känsla som styr din kvalitetsuppfattning? Dessa två perspektiv återfinns i kvalitetsbegreppets idéhistoria. Konstgjorda ting kan uppfattas som praktiska, ­effek­tiva eller ekonomiska för någon. Ett sådant förnuft ger ofta ett kyligt och kalkylerande drag över kvalitetsbedömningen. Den som i stället upplever kvalitet som ett tilltalande fenomen, som något bra, passande, originellt eller värdefullt hos föremål ses som styrd av känslor. Båda sätten är givetvis viktiga. Men bildar förnuft och känsla en odelbar helhet i kvalitetsbedömningar på samma sätt som form och teknik? I denna essäsamling undersöker en grupp framstående nordiska arkitekter och konstnärer filosofiska och teoretiska infallsvinklar på kvalitet i konst, arkitektur och andra uttryck för kultur. Det finns många svar på kvalitetsfrågor i samlingen. Men till syvende och sist handlar diskussionen om hur vi skall bedöma prestationer eller verk och vilka kriterier som bör ligga till grund för kvalitetsbedömningarna.

Til toppen