Forfatter: , , , , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 194
Forlag: Iustus
Språk: Svensk
Serie:
ISBN/EAN: 9789176789940
Omtale En likvärdig skola för alla
Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det temat.

I antologin diskuteras vad likvärdig utbildning, en likvärdig skola och en skola för alla betyder. Analyserna spänner över stora områden såsom vad människors lika värde har med likvärdighet i skolan att göra, till den motsättning som kan ses mellan en likvärdig skola för alla och skolans kompensatoriska uppdrag. Historiska, filosofiska och rättsvetenskapliga analyser blandas på ett intressant och givande sätt.

Juridiska fakulteten har inrättat IfU, som har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området. Med utbildningsrätt menar IfU insikt i och analys av

- alla de regler som styr målen för, innehållet i, organisationen av, styrningen av, tillsynen över och ansvaret för utbildning,
- de bevekelsegrunder och uppfattningar som ligger bakom dessa regler och
- de bevekelsegrunder och uppfattningar inom utbildningsområdet som inte vunnit gehör eller av andra skäl inte kommit till uttryck i skriftliga regler.

Mer om Institutet för utbildningsrätt finns att läsa på institutets hemsida http://ifu.jur.uu.se

Til toppen

Flere bøker av Sverker Scheutz, Victoria Enkvist, Anna Gustafsson, Jeffrey B. Hall, Lotta Lerwall, Ulf P. Lundgren, Mats Lundström, Johanna Ringarp og David Ryffé:

Bøker i serien